26th jan 2015

0 Comments

Ytbehandlingar som anodisering & förzinkning

anodisering

anodiseringsprocessen

Av de olika ytbehandlingsmetoder som finns är anodisering av aluminium den som används för att skapa att tjockt oxidlager genom att sänka ner metallen i elektrolyt med hög surhetsgrad. Ytskiktet blir i denna process porös och förbättrar korrosionsskyddet avsevärt. Det går att använda olika syror, men oftast är det kromsyra eller svavelsyra som används. De flesta aluminiumdetaljer kan dra nytta av att ytbehandlas för att öka dess moståndskraft mot slitage.

förzinkning

zinkyta

Den ytbehandlingsmetod som tillhör de vanligaste är förzinkning av metall som ger ett lager av zink för ge förbättrat korrosionsskydd. Förzinkning kan ske på flera olika sätt. Galvanisering är den metod som oftast används och som genomförs med hjälp av elektroplätering. Varmförzinkning är en annan variant som sker genom att föra ner metallen i flytande zink som hettats upp till 460 grader. Denna process används för material som har en tendens att utsättas för hårdare yttre påverkan varför också zinklagret läggs med en något högre tjocklek.

Zink har flera fördelar tack vare att det ger en självläkande effekt genom jonvandring, vilket innebär att skador som uppstår reparerar sig själv automatiskt. Nackdelen är att närliggande zink minskar vilket skapar en marginell försvagning.

förnickling-i-handen

nickel ovanpå en metallyta

Ytbehandling med förnickling ger både ett korrosionsskydd, men också en vacker yta. Man brukar oftast tala om kemisk förnickling som ger ytan en viss hårdhet till ett lågt pris. Elförnickling fungerar ungefär på samma sätt som andra metoder, men det går också att lägga in ett lager med koppar för att höja känslan av kvalité. Vanligtvis används förnickling av stål, men även andra metaller går att använda även om det inte är lika vanligt. Lagrets tjocklek bestäms hur mycket slitage som det måste utstå.

Efter förnicklingsprocessen går det att lägga ett tunt lager med krom för att få en snygg yta. De material som inte ytbehandlas med ovanstående metoder bör istället använda pulverlackering för rostskydd, vilket är en relativt kostnadseffektiv lösning.